Справки.net
Почтовые индексы России поиск сокращения
 Поиск по почтовому индексу: (3-6 первых цифр индекса, например: 6123)

Почтовые индексы - Республика Тыва


Сут-Хольский район

  Населенные пункты
Ак-Даш с. - 668150
Ак-Тал м. - 668150
Алдан-Маадыр с. - 668160
Алдыы-Кургол м. - 668160
Алдыы-Соор м. - 668150
Баян-Кол м. - 668160
Бора-Тайга с. - 668162
Борбак-Тей м. - 668160
Доргун м. - 668160
Ишкин с. - 668159
Ишкин-Бажы м. - 668159
Кара-Чыраа с. - 668159
Кок-Чарык м. - 668159
Кошпес м. - 668159
Кошпес-Баары м. - 668159
Коъш-Терек м. - 668159
Курттуг-Даш м. - 668150
Куртуг-Даш м. - 668159
Кызыл-Тайга с. - 668159
Манчурек м. - 668159
Олен м. - 668159
Оргу-Баары м. - 668159
Оргу-Шол м. - 668159
Ортаа-Тал м. - 668159
Сайыр-Аксы м. - 668159
Сарыг-Булун м. - 668159
Соорлар м. - 668159
Суг-Аксы с. - 668150
Устуу-Ишкин м. - 668159
Устуу-Каргал м. - 668159
Устуу-Соор м. - 668150
Холчуктуг м. - 668159
Чангыс-Шиви м. - 668159
Чес-Булун м. - 668159
Чечектиг м. - 668159
Шат м. - 668159
Шекпээр м. - 668159
Шеле м. - 668159
Шеми-Аксы м. - 668159
Шом-Шум м. - 668159
Шынаа м. - 668159

 
 
 
Rambler's Top100

Copyright © XX-XXI Spravki.net Среда 25.11.2020 08:12